هتل همیاران

 هتل همیاران فریدونکنار
هتل ساحلی  همباوران
تایم شرینگ
بهترین روش خرید هتل
گروه مشاورین مالکیت زمانی باتاب

مالکیت زمانی در ایران،(تایم شیرینگ ) نمونه هايي از مشاركت زمان بندی شده در فرهنگ ايران از ديرباز تاكنون , تجربه شده است . كشاورزان در بهره برداري از آب قنات و چاههای كشاورزی به طور مشاع مالكيت داشته و هر يك متناسب با سهم خود در زماني معين از آب براي آبياري باغها و اراضي شان استفاده مي نمودند. ورود اين سيستم به صنعت گردشگري و ايجاد جذابيت در خريد ويلاها , واحدهاي اقامتي و مسكوني در مناطق زيارتي و توريستي به صورت زمان بندي شده , تحول بزرگي را طي چند دهه اخير در كشورهاي پيشرفته صنعتي ايجاد نموده و از اين رو تعدادي از شركتها و مجتمع هاي گردشگري و رفاهي ايران هم از دهه ۷۰ به اين سو به شكلي از مالكيت زماني استفاده كرده اند.

هتل ساحلی همیاران

مالکیت زمانی در ایران،(تایم شیرینگ ) نمونه هايي از مشاركت زمان بندی شده در فرهنگ ايران از ديرباز تاكنون , تجربه شده است . كشاورزان در بهره برداري از آب قنات و چاههای كشاورزی به طور مشاع مالكيت داشته و هر يك متناسب با سهم خود در زماني معين از آب براي آبياري باغها و اراضي شان استفاده مي نمودند. ورود اين سيستم به صنعت گردشگري و ايجاد جذابيت در خريد ويلاها , واحدهاي اقامتي و مسكوني در مناطق زيارتي و توريستي به صورت زمان بندي شده , تحول بزرگي را طي چند دهه اخير در كشورهاي پيشرفته صنعتي ايجاد نموده و از اين رو تعدادي از شركتها و مجتمع هاي گردشگري و رفاهي ايران هم از دهه ۷۰ به اين سو به شكلي از مالكيت زماني استفاده كرده اند.